Catalyst_Logo_Web

Vi hjälper våra kunder att utveckla sin fulla potential och ta fram bättre versioner av sig själva. Vi vet att när människor är trygga, utvecklas och känner att de har inflytande, så förbättras allt från samarbete, trivsel och engagemang till resultat i form av ökad produktivitet och effektivitet. Resultaten märks inifrån och ut. Vi anpassar våra insatser efter våra kunders behov och erbjuder:

  • Ledarskapsutbildningar
  • Ledningsgruppsutveckling             
  • Coaching                               
  • Målsättningsarbete            
  • Mötesfacilitering                  
  • Konflikthantering                                
  • Workshops och föreläsningar

Utbildningarna har gett oss en gemensam grund att stå på, nu klarar vi att göra förändringar och att göra dem snabbt.

Björn Callin, vd Quality Hotel Friends

Fakta

Träffsäkra resultat och insatser skapas av att gedigen erfarenhet och de senaste kunskaperna från forskning kombineras till pragmatisk användning.

Vi tillahandahåller relevant fakta, teori och information i korta intervall, som deltagarna sedan får använda och testa interaktivt, individuellt och i grupp.

Efter övning reflekterar vi över utfall och möjliga användningsområden. Övning och reflektion befäster den teoretiska kunskapen som blir praktiskt användbar i vardagen.

Övning

Nyckeln till engagemang, lärande och bestående resultat är interaktivitet. Den som pratar är den som lär sig. 

Att praktiskt få testa, öva och använda en teori eller modell ger en mycket större och djupare förståelse för innehållet. Det visar också hur verktyget, teorin eller informationen kan användas i vardagen, där den hör hemma.

Interaktivitet ger också en starkare gemenskap, utvecklade relationer och en förstärkt kultur.

Reflektion

De allra flesta håller ett högt tempo, ofta utan att veta om de är på väg åt rätt håll eller springer på rätt boll.

Alltför sällan reflekterar vi över våra prioriteringar; om vi är på väg mot våra mål, om insatser ger önskade resultat  eller vad vi lärde oss i det senaste projektet.

När vi reflekterar över teori, tillämpning och användbarhet lär vi oss på en djupare nivå, ställer det i relation till oss själva och kan lättare att ta med och tillämpa kunskaperna i vardagen.

Malin hjälpte oss att hitta våra mål på ett sätt som var lekfullt, genomtänkt, tryggt och roligt.

Anna Lööv, grundare Kompass Advokat

16 % 

Engagerade medarbetare

arbetar med passion, bidrar med idéer, tar initiativ och driver utvecklingen framåt. Är de enda i organisationen som skapar nya kunder. 

Gallup (2013); State of the Global Workplace Report

73 %

Oengagerade medarbetare  har “checkat ut” och halvsover sig genom arbetsdagen i väntan på fika eller helg. Lägger tid men inte energi eller passion i arbetet, håller sig i bakgrunden.

11 %

Aktivt oengagerade medabetare  är inte bara missnöjda; de agerar också ut sitt missnöje. De underminerar dagligen sin organisation och är oftare sjuka. 

Våra möten är en fantastisk tillgång! De ger mig självkänsla och självförtroende och jag växer som människa.

Anneli Duvér, vd HAMP