Catalyst_Logo_Web

catalyst

En katalysator
En katalysator orsakar, påskyndar eller förenklar en förändringsprocess utan att själv förbrukas. Så ser också vi på Catalyst på vår roll: vi hjälper våra kunder att genomföra förändringar som att utveckla ledarskapet i en organisation, samarbetet i en grupp eller motivationen hos en individ. Vi försvinner inte, utan stannar kvar vid er sida för att säkerställa resultatet.

Intention
Alla människor har en rad styrkor, kvaliteter, karaktärsdrag och ambitioner. Ibland, eller ganska ofta, har några eller flera av dessa blivit stukade längs vägen och rädslor kan hindra oss från att visa våra starkaste sidor. Därför hjälper vi individer - och grupper - att vara genuina och använda sin fulla potential, något som inte bara ger effekt individuellt utan även i arbetsgruppen och organisationen. Inte sällan påverkas faktiskt hela livet.
 
Det nya svarta
Forskningen pekar entydigt på att det är snällhet som är "det nya svarta" som skapar resultat. Vänlig. Inte mesig. Det är genom mjuka värden som dialog, öppenhet och att bygga på och förstärka det som fungerar som vi skapar trygga individer och grupper som skapar inspirerande resultat. 

Malin Nyman, Grundare av Catalyst

Malin Nyman
Engagerad, kreativ och en obotlig optimist. Egenskaper som tenderar att smitta av sig på klienter, kunder och deltagare som ser nya möjligheter, tror på sig själva, höjer engagemanget och skapar de resultat de vill nå. 

Efter tio år som domare sadlade hon om och blev konsult inom förändring och utveckling. Det första prova-på-året har blivit 11 år. Idag är hon certifierad eller diplomerad integrativ coach, NLP, medlare, olika beteende- och färdighetsanalyser, värderingsverktyg, goalmapping, kärnkvaliteter osv.

Malin är en mycket uppskattad utbildare, workshopledare och föreläsare. Hennes professionella erfarenheter, i kombination med den internationella uppväxten, har gjort henne till en specialist på möten och kommunikation som har lätt för att sätta sig in i olika perspektiv, vinna förtroenden och bygga vidare därifrån. Malins främsta och mest ödmjukande lärare i livet är barnen Stina och Axel.


Malin Nyman har lång erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete.

Gunnar Wallin
Med lyhördhet, nyfikenhet och ett brinnande intresse för utveckling hjälper Gunnar individer och organisationer att åstadkomma bestående förändringar. Han är trygg, pedagogisk och förtroendeingivande och väjer inte för att adressera svåra frågor. Gunnar vill stötta organisationer att driva förändring och skapa en stark och attraktiv företagskultur, som gynnar människors inre motivation och ansvarstagande och bidrar till ett yrkesmässigt och personligt växande. 
 
Efter 20 år inom teknisk systemutveckling, där han haft flera chefsroller, gjorde intresset för ledarskap att han för 12 år sedan startade eget bolag för att på heltid hjälpa organisationer att lyckas. Den gedigna verktygslådan innehåller verktyg som GDQ, DISC, MyNeeds, TimeToThink, Core Qualities, Non Violent Communication, värderingsverktyg, medlingsmetoder mm. 
 
Gunnar uppskattas mycket för sitt tillitsskapande sätt och förmåga att få grupper och individer att adressera det som är viktigast. Privat är han gift och har tre barn, och seglar gärna i Stockholms skärgård. 


Gunnars gedigna verktygslåda innehåller verktyg som GDQ, DISC, MyNeeds, TimeToThink, Core Qualities, Non Violent Communication m m. 

Adress

Catalyst
Besök: Ekskäret Klustret,
Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
Post: Kyrkvägen 32A, 18142 Lidingö

 

Telefon & Mail

+46 708 88 66 76
malin(@)catalyst.nu

Förfrågan/meddelande